Bibliografia

Przy opracowywyaniu strony korzystaliśmy z następujących źródeł:

  1. Cofta Sz. Mukowiscydoza – ku standardom postępowania. Przew Lek 2010;6:11-13.
  2. Goździk J, Cofta Sz. Mukowiscydoza a infekcje. Przew Lek 2007;1:89-92.
  3. Piotrowski R, Borawska U, Maksymowicz L. Mukowiscydoza. Poradnik dla rodziców i chorych. Wydawnictwo MATIO. Warszawa 2009.
  4. Kozłowska-Wojciechowska M. Makarewicz-Wujec M. Terapia żywieniowa chorych na mukowiscydozę. Wydawnictwa Medyczne Termedia. Poznań 2009.
  5. Walkowiak J, Cichy W. Mukowiscydoza – nadal aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Przew Lek 2001,4,9,86-90.
  6. Walkowiak J, Pogorzelski A, Sands D i wsp. Zasady rozpoznawania i leczenie mukowiscydozy. Zalecenia Polskiego Towarszystwa Mukowiscydozy 2009. Poznań – Warszawa – Rzeszów