Rokowanie w mukowiscydozie

Mukowiscydoza jest chorobą nieuleczalną, wielonarządową. Wczesne wdrożenie i systematycznie prowadzenie leczenia wydłuża życie, jednak o jego długości i jakości decydują zmiany w obrębie układu oddechowego. Jeszcze kilkanaście lat temu mukowiscydoza prowadziła do śmierci we wczesnym dzieciństwie, obecnie średnia wieku chorych w Polsce wynosi 22 lat i stale się zwiększa. W krajach Europy Zachodniej, która oferuje wyższy standard opieki chorym na mukowiscydozę, prognozowany czas przeżycia pacjentów udało się wydłużyć do 36-40 lat. Obecnie postęp w medycynie pozwala na szybkie diagnozowanie i wdrażanie nowoczesnego leczenia, a operacje transplantacji narządów są ratunkiem dla wielu pacjentów. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem terapii genowej, która mogłaby zapewnić leczenie przyczynowe tej obecnie nieuleczalnej choroby.